0907799988
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
nam-lim-xanh-tu-nhien-100-loai-dac-biet-400g
2.400.000 đ 2.150.000 đ
-10%
nam-lim-xanh-tu-nhien-100-loai-dac-biet-800g
4.700.000 đ 4.250.000 đ
-10%
nam-lim-xanh-tu-nhien-loai-1-05kg
1.850.000 đ 1.675.000 đ
-9%
nam-lim-xanh-tu-nhien-loai-1-1kg
3.700.000 đ 3.350.000 đ
-9%

Nấm lim xanh Quảng Nam Hoàng Gia điều trị và ngăn ngừa ung thư