0907799988
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Yến chưng sẵn

Sợi Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam

dong-trung-ha-thao-soi-10g
1.200.000 đ 990.000 đ
-17%
dong-trung-ha-thao-soi-20g
2.100.000 đ 1.900.000 đ
-10%
dong-trung-ha-thao-soi-50g
4.500.000 đ