0907799988
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Trà sâm

tra-hong-sam-han-quoc-hop-go-100-goi
350.000 đ 300.000 đ
-14%

Sâm củ khô

hong-sam-kho-thai-lat-300g
1.400.000 đ 1.200.000 đ
-14%

Kẹo sâm

Sâm tươi

nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-4-cu-1-kg
3.200.000 đ 2.900.000 đ
-9%
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-5-cu-1-kg
2.900.000 đ 2.700.000 đ
-7%
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-6-cu-1-kg
2.700.000 đ 2.500.000 đ
-7%
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-7-cu-1-kg
2.500.000 đ 2.300.000 đ
-8%
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-8-cu-1-kg
2.200.000 đ 2.100.000 đ
-5%
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-10-cu-1-kg
2.100.000 đ 2.000.000 đ
-5%
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-3-cu-1-kg
3.700.000 đ 3.500.000 đ
-5%

Nhân Sâm Hàn Quốc

0